14
Jun
2018

Språkkafé för dig över 20 år

Prata svenska i ditt eget tempo.

Text uppdaterad: 2018-05-29

p Tallgårdens minibibliotek, Tallgården
c 18:30 - 20:00
Annons