04
Sep
2018

Språkkafé för dig över 20 år

Här har du möjlighet att prata svenska i ditt eget tempo.

Text uppdaterad: 2018-06-13

p Tallgårdens minibibliotek, Tallgården
c 18:30 - 20:00
Annons