21
Mar
2017

Språkkafé för dig över 20 år – tisdagar

Här har du möjlighet att prata svenska i ditt eget tempo över en fika. Kontakta biblioteket för mer information.

Text uppdaterad: 2017-01-18

p Tallgårdens minibibliotek, Tallgården
c 18:30 - 20:00
Annons