14
Sep
2019

Bergdala glastekniska museum

Glasmaskiner från förr och nu.

Text uppdaterad: 2019-08-12

p Bergdala glasbruk, gamla sliperiet, Bergdala
c 10:00 - 16:00
Annons