05
Sep
2018

Språkkafé

Pågår perioden: 05 Sep - 12 Dec

Samling onsdagar kl 17.45, jämna veckor, utanför biblioteket för samåkning.

Text uppdaterad: 2018-08-29

p Prästgården, Vislanda
c 17:45 - 20:00
Annons