22
aug
2019

Språkkafé

Pågår perioden: 22 aug - 12 Dec

Alla torsdagar under hösten. Samtal i grupper.

Text uppdaterad: 2019-08-20

p Equmeniakyrkan, Växjö
c 14:30 - 17:00
Annons